Yamajunn's Basic Shogi Opening


Profile
Handle name
Yamajunn
Sex Male
Age 39 y.o.
Hobby
Shogi , Chess , Xiangqi , Computer games , linstening Music

Favorite
Professional
Shogi Player
Taku Morishita , Akira Shima ,
Teruichi Aono ,Kouichi Fukaura
Torahiko  Tanaka ,  Kouji  Tanigawa
Yoshiharu  Habu ,  ManabuSenzaki  
Yasumitsu Sato ,  ToshiyukiMoriuchi
Takeshi  Fujii  ,  Tadahisa Maruyama
Masataka Gouda
Favorite
Shogi Opening
Yagura , Shiken Bisha, Ai Furibisha
Favorite Shogi
Kakoi
Ginkanmuri, Yagura


related my sites
  1. Yamajunn's ShogiNews
  2. Yamajunn's ShogiKakoi &Castlecollection
  3. Wikishogi byyamajunn
  4. Yamajunn's ShogiOpening Traps
  5. Yamajunn's ShogiBook review

inserted by FC2 system